CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

TÌM GIẢNG ĐƯỜNG RÃNH

Thứ Tiết

 


Ghi chú: Công cụ này giúp giảng viên tìm phòng trống dạy bù, tổ chức sinh hoạt lớp. Tuy nhiên quỹ phòng còn phụ thuộc vào các lớp liên kết, để chắc chắn quý thầy cô nên liên hệ P.QLĐT trước khi sử dụng phòng.